Blog

Eco-, consumptie-en maaltijdcheques: al jouw vragen beantwoord.

Algemeen
10 February 2023

Vaak krijgen wij van onze werknemers en Consultants de vraag wanneer zij nu precies recht hebben op consumptie-, eco - en maaltijdcheques, waarvoor zij deze cheques kunnen gebruiken… In onderstaande blog doen wij een uiteenzetting van deze verschillende cheques en bieden wij een antwoord op de meest gestelde vragen.

Wat zijn maaltijdcheques?

Laten we starten met de cheques die je als werknemer het meest courant gebruikt namelijk de maaltijdcheques. Maaltijdcheques zijn, zoals het woord doet vermoeden, elektronische cheques die gebruikt kunnen worden voor de betaling van een maaltijd of voor de aankoop van voeding. Maaltijdcheques worden beschouwd als een extra voordeel waarbij je geniet van een bijkomende netto koopkracht die 100% vrijgesteld is van sociale bijdragen en belastingen.

Momenteel zijn er drie uitgiftemaatschappijen: Edenred, Monizze en Sodexo.

Waar kunnen maaltijdcheques gebruikt worden?

Laat ons eerst duidelijk stellen dat handelaars NIET verplicht zijn om maaltijdcheques te aanvaarden als betaalmiddel. Indien zij maaltijdcheques toch wensen te aanvaarden, is het belangrijk dat ze aangesloten zijn bij één van bovengenoemde uitgiftemaatschappijen waar je meteen ook een uitgebreide lijst van aangesloten handelaars kan terugvinden.

Vervallen maaltijdcheques

De geldigheidsduur van maaltijdcheques is beperkt tot 12 maanden. Deze periode gaat in vanaf het ogenblik dat de maaltijdcheque gestort wordt én kan nooit worden verlengd. Eens de geldigheidsduur is verstreken kunnen de cheques niet meer gebruikt worden.

Wie heeft recht op maaltijdcheques?

Een werknemer recht heeft op maaltijdcheques in de volgende situaties:

  • De werkgever is gebonden door een sectorale collectieve arbeidsovereenkomst die de toekenning van maaltijdcheques regelt, gesloten in desbetreffende paritair comité.
  • De werkgever heeft een ondernemings CAO gesloten, op grond waarvan maaltijdcheques worden toegekend aan zijn werknemers.
  • In ondernemingen waar voorgaande niet van toepassing is kan de toekenning van maaltijdcheques voorzien worden in een individuele overeenkomst.

Hoe wordt het aantal maaltijdcheques berekend?

Het aantal toegekende maaltijdcheques is gelijk aan het aantal dagen, van die maand, waarop de werknemer werkelijke arbeid verricht. Zowel werkgever als werknemer komen tussen in het bedrag van de maaltijdcheque. Zo bedraagt de tussenkomst van de werkgever maximaal 6,91 € per maaltijdcheque. De werknemer draagt ten minste 1,09 € bij per maaltijdcheque.

BELANGRIJK

Maaltijdcheques mogen niet toegekend worden ter vervanging of omzetting van loon, premies of enig ander voordeel. Echter kunnen deze wel worden verleend ter vervanging of ter omzetting van ecocheques die niet bijdrage plichtig zijn.

Wat zijn ecocheques?

De ecocheque is een extralegaal voordeel, iets wat je bovenop jouw loon krijgt. Ook hier worden geen belastingen of sociale lasten op betaald. Dit maakt dat ecocheques minder duur uitvallen voor jouw werkgever en tegelijk houd jij er netto meer aan over.

Wie heeft recht op ecocheques?

De ecocheque is GEEN algemeen of automatisch recht. Of jij ecocheques krijgt, hangt af van ...

  1. wat er in jouw bedrijf(ssector) is overeengekomen via een collectieve arbeidsovereenkomst.
  2. Indien er geen cao is, kan de toekenning van ecocheques ook geregeld zijn in individuele arbeidsovereenkomst.

Dit bepaalt onder andere ...

  • het totale bedrag aan ecocheques
  • het moment dat de ecocheques worden toegekend. (meestal juni)

Ecocheques worden uitgebracht door privéondernemingen en dus niet door de overheid. Werkgevers die ecocheques willen toekennen aan werknemers, moeten deze m.a.w. bestellen bij een van de uitgiftebedrijven.

Waar kunnen maaltijdcheques gebruikt worden?

Met de ecocheques kan je alleen welbepaalde ecologische producten aankopen en diensten (herstelling, onderhoud, plaatsing..) betalen.

Wat je met ecocheques precies kan betalen, is opgebouwd rond 3 categorieën:

  1. ecologische producten en diensten 
  2. duurzame mobiliteit en vrije tijd 
  3. hergebruik, recyclage en afvalpreventie.

Vervallen ecocheques

Een ecocheque is maximaal 2 jaar geldig. Dit maakt dat de cheques 2 jaar opgespaard kunnen worden om zo bijvoorbeeld 1 duurdere investering in energiebesparing (wasmachine..) te doen. Ook hier kan de geldigheidsduur niet worden verlengd en kan de cheque niet in geld worden omgeruild.

Hoe wordt het aantal Ecocheques berekend?

Als werknemer kan je per jaar maximaal 250 euro aan ecocheques ontvangen. Echter krijg je ecocheques toegekend in verhouding tot de periode dat je werkt en het aantal dagen waarop je loon hebt ontvangen (dus ook vakantie of zwangerschapsverlof).

Tot slot heb je ook nog de consumptiecheques, deze werden nog niet zo lang geleden (2020) in het leven geroepen door de overheid en roepen bij werknemers ook wat vragen op.

Wat zijn consumptiecheques?

De consumptiecheque is een uitzonderlijke maatregel van de overheid met als doel extra koopkracht en steun te bieden aan Belgische werknemers bij de heropstart van Belgische sectoren die hebben geleden onder de gevolgen van de Coronavirus-crisis.

Waar kan ik mijn consumptiecheques gebruiken?

Je kan de cheques gebruiken om bv boodschappen te doen, een etentje op restaurant te betalen, cultuur op te snuiven, maar ook om al je elektronica mee te betalen. Het overlapt als het ware zowel de eco- als maaltijdcheques.

Vervallen consumptiecheques

Ongeacht de geldigheidsdatum die op de cheques is vermeld, kan je ze gebruiken tot 31 december 2022.

 

Wij hopen met deze blog alvast iets meer duidelijkheid te hebben gebracht in de verschillende soorten cheques.

INTERESSANT:

Bij Bimona kan jij als Consultant ook rekenen op bovenstaande cheques ter aanvulling van jouw loonpakket. Wil jij binnenkort graag als Consultant te werk bij Bimona of wil je gewoon graag meer weten? Neem dan zeker contact met ons op via info@bimona.be en wij helpen jou graag verder. 

Neem zeker ook eens een kijkje tussen onze vacatures en wie weet tot snel!