Privacybeleid

Privacybeleid

Bimona BVBA doet er alles aan om de privacy van gebruikers van de leden van haar database te bewaken en is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens die worden verzameld. Door gebruik te maken van deze diensten als werving- en selectiekantoor en uw cv toegankelijk te maken voor ons ga je akkoord met de verwerking van jouw persoonsgegevens in overeenstemming zoals beschreven in dit statement. Bimona is een organisatie die kandidaten en werkgevers bij elkaar brengt. Hiervoor beschikken wij over informatie van zowel kandidaten als werkgevers. Bimona garandeert zorgvuldige en discrete omgang met deze informatie, waarbij rekening wordt gehouden met de belangen van alle betrokkenen. Bimona zorgt voor de grootst mogelijke zorg om de privacy van de bezoekers van deze website en haar database te waarborgen. In dit privacy statement staat beschreven welke informatie door Bimona wordt verzameld via deze website en met welk doel.

Informatiegegevens verzameld door Bimona?
A. PERSOONLIJKE GEGEVENS

Bimona verwerkt persoonlijke identificatiegegevens zoals op een cv staan vermeld. Onder persoonsgegevens verstaan wij naam, woonplaats, telefoonnummer, emailadres en loopbaan.


B. PUBLIEKE GEGEVENS
Publieke gegevens en gegevens die we onrechtstreeks verzamelen van onze prospecten.

Bimona verwerkt soms publieke gegevens.
Aan de hand van de criteria van je inschrijving zullen wij je benaderen met mogelijk passende vacatures. Mocht je dit liever niet willen meldt het ons dan even, dan zullen wij je hiervoor niet meer benaderen.

Beveiliging van uw gegevens?

 • Dit kan bijvoorbeeld gaan om gegevens die onderworpen zijn aan een publicatieplicht, zoals de publicatie van uw benoeming als bestuurder van een vennootschap, of het gaat om gegevens die u zelf publiek hebt gemaakt, zoals informatie op uw website, ...
 • Het kunnen ook gegevens zijn die publiek zijn, omdat ze bijvoorbeeld algemeen bekend zijn in uw streek of omdat ze in de pers verschenen zijn. Ook informatie op bijvoorbeeld de Kruispuntbank van Ondernemingen behoren hiertoe.

Mondelinge informatie verwerken:
Als u ons telefonisch contacteert, kan een van onze medewerkers uw voornaam, naam en uw telefoonnummer noteren, alsook een over te brengen boodschap, om een contactoverzicht op te bouwen en te bekijken wie gebruikmaakt van onze dienstverlening.

Waarom verzamelen we uw persoonsgegevens?
Naargelang van de situatie heeft Bimona bepaalde informatie van u nodig om bepaalde diensten als werving-selectiekantoor te kunnen aanbieden. De informatie die u wordt opgevraagd en waarmee wij u kunnen identificeren, wordt persoonsgegevens genoemd. Hieronder kan u per situatie nagaan waarom Bimona deze persoonsgegevens opvraagt en waarvoor uw persoonsgegevens zullen worden gebruikt.

Klanten en Prospecten van Bimona:

Uw gegevens worden naargelang van het geval gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • Voor contactpersonen bij klanten of prospecten bij een eerste contactopname met Bimona: uw gegevens zijn noodzakelijk om de overeenkomst die u met ons sluit op een correcte manier te kunnen uitvoeren. Doordat u een contract sluit met ons dienen wij te beschikken over de nodige persoonsgegevens om onze dienstverlening, die vervat zit in het contract, te kunnen aanbieden.

Dit is voornamelijk het versturen van informatie in het kader van:

 • uitwisseling m.b.t. het aanbieden van werknemers en/of zelfstandigen voor bepaalde projecten of vacatures.

De persoonsgegevens die worden verzameld worden administratief en boekhoudkundig verwerkt. Indien u niet wenst dat uw persoonsgegevens in dit kader worden verwerkt, is het niet mogelijk om de dienstverlening waarvoor u contractueel met ons verbonden bent uit te voeren.

 • Potentiële nieuwe contacten door het overhandigen van het visitekaartje: indien u ons op de een of andere manier een visitekaartje heeft overhandigd, nemen wij u op in onze database. Wij gaan er hier vanuit dat u door de overhandiging ook uw uitdrukkelijke toestemming geeft om te worden opgenomen in onze database.  Bovendien slaan wij ook de publiek toegankelijke gegevens die wij over u vinden op in onze database. Wij gaan ervan uit dat wij deze persoonsgegevens ook mogen bewaren vermits u deze publiek toegankelijk hebt gemaakt.

Voor leveranciers:

De persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst worden verzameld. Het gaat dan voornamelijk om e-mailadressen van contactpersonen om een efficiënte communicatie mogelijk te maken.


Kandidaten – doel van de verwerking

 • Via de website van Bimona kan je je inschrijven door het formulier in te vullen en je CV te uploaden. 
 • Bimona gebruikt deze informatie om u als kandidaat in contact te brengen met potentiële werkgevers. Het doorgeven van informatie aan derden geschiedt uiteraard nooit zonder voorafgaand toestemming met jou als kandidaat. 
 • Wanneer je specifiek op een vacature hebt gereageerd behouden wij ons het recht voor om jouw gegevens te delen met deze specifieke opdrachtgever, tenzij je specifiek hebt aangegeven dit liever te doen in een latere fase.
 • Indien je je via onze website voor de eerste keer aanmeldt voor de persoonlijke pagina, ontvangt je direct een schriftelijke bevestiging van de inschrijving per e-mail. Bij deze bevestiging worden ook jouw persoonlijke inloggegevens meegedeeld. Je mag altijd weten welke informatie over jou zich bij Bimona bevindt. Je kan zelf inloggen of je kan per e-mail inzage verzoeken en desnoods onjuistheden aangeven, wijzigingen voorstellen of verzoeken om verwijdering van gegevens.

Wie ontvangt mijn persoonsgegevens?
Uw persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan andere partijen.

Bimona verwerkt deze persoonsgegevens in overeenstemming met de vermelde doelen. Enkel de medewerkers binnen onze organisatie, die in uitvoering van hun functie uw persoonsgegevens nodig hebben, zullen deze kunnen consulteren.  Bij het organiseren van evenementen zoals interviews met voorgestelde kandidaten, kunnen wij uw persoonsgegevens (zoals naam en voornaam, alsook eventueel functietitel) wel doorgeven aan de kandidaten die op de interviews aanwezig gaan zijn en dit louter om organisatorische redenen. Jouw persoonsgegevens zijn ook consulteerbaar door onze IT en CRM softwareprovider verwerkers met als doel het beveiligen van onze datasystemen.

Hoelang worden mijn persoonsgegevens bewaard?

 • Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang u akkoort gaat dat uw gegevens in onze database mogen worden bewaard.
 • Uiteraard bewaren wij uw persoonsgegevens in overeenstemming met mogelijke wettelijke verplichte termijnen en eventuele verjaringstermijnen die gelden. Voor facturatie documenten is dit bijvoorbeeld 7 jaar.

Inzage recht?
Als u wilt bekijken welke persoonsgegevens wij over u verwerken, dan kan dit door uw recht op inzage uit te oefenen. Bimona zal u een zo volledig mogelijk overzicht geven van de persoonsgegevens die over u worden bijgehouden. Wij kunnen nu reeds bevestigen dat er géén bijzondere categorieën van persoonsgegevens worden bijgehouden (zoals ras, etnische afkomst, gezondheidsgegevens, gegevens betreffende seksuele geaardheid, …). Wij houden uw persoonlijk cv bij. U kunt een kopie verkrijgen van de persoonsgegevens die worden verzameld.

Gegevens verbeteren?
Indien er wijzigingen zijn in uw persoonsgegevens (zoals naam, adres, e-mailadres,…), dan kunt u dit steeds laten verbeteren of vervolledigen.

Gegevens verwijderen?
Indien u van mening bent dat Bimona bepaalde persoonsgegevens verwerkt op onrechtmatige basis, d.w.z. zonder hiervoor een correct doel te hebben, dan kunt u vragen om uw persoonsgegevens te laten verwijderen. Of indien u het niet meer relevant vindt dat uw gegevens in onze databank blijven zitten.

Vacaturemailing?

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van jou te beschermen tegen onrechtmatige verwerkingen, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens;
 • Alle personen die namens Bimona van jouw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoord op al onze systemen;
 • We maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technisch incidenten.

Herziening privacy statement

Indien we dit privacy statement wijzigen, zullen we de bijwerkingen ervan op deze plaats bekendmaken zodat je deze kan bekijken

 

Benieuwd naar jouw fit?

Zit jij nog met vragen of wil je graag wat meer informatie omtrent een bepaalde vacature? Aarzel dan zeker niet om contact met ons op te nemen. Wij beantwoorden graag al jouw vragen. 


Contacteer ons

Anne Verbeeck - Managing partner